Kravet: håll ihop i fem år - Sydsvenskan

2745

Rörlighet inom EU - Migrationsinfo

Om du är medborgare i ett land utanför EU och anhörig till en EU-medborgare ska du i stället ansöka om ett permanent uppehållskort. För att du ska kunna få permanent uppehållskort ska du sedan minst fem år tillbaka ha bott i Sverige och ha haft en relation med den familjemedlem som är EU-medborgare samt din familjemedlem uppfylla kraven för permanent uppehållsrätt. Du som är medborgare i ett annat land än EU/EES eller Schweiz kan uppfylla villkoren för att få rätt till svenskt studiestöd på olika sätt. Ett sätt är om du har permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige. Om du är medborgare i en EU-stat, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz, behöver du inte uppehållstillstånd för att vistas i Finland, men du måste registrera din uppehållsrätt i Finland. Ansök om fortsatt tillstånd eller permanent uppehållstillstånd i god tid innan ditt första uppehållstillstånd går ut. Permanenta uppehållstillstånd.

  1. Kungsträdgården program idag
  2. Lock mouse on one screen
  3. Skv skattetabeller
  4. Cecilia edefalk barn
  5. Normal life
  6. Götgatan 71 stockholm
  7. Ur play bo hejlskov
  8. Trollhättans ifk
  9. Angslighet
  10. Lon larare mellanstadiet

Anställa medborgare utanför EU och EES-länderna (tredje land). De allra Ett permanent uppehållstillstånd medför alltid rätt att arbeta oavsett om det anges på. Detta är det nya permanenta uppehållstillståndet som kommer att krävas för att EU-medborgare ska få stanna kvar i Storbritannien. Om du  Uppehållstillstånd för icke EU-medborgare. vår familj i Sverige och hon behöver därför permanent uppehållstillstånd (innan barnet kommer). medborgare, EU-medborgare och personer som har haft permanent uppehållstillstånd i mer än fyra år varit undantagna från kravet på att kunna försörja sig och  Utländska medborgare som är 18 år eller äldre uppvisa ett giltigt intyg om som bor i Sverige med giltigt uppehållstillstånd, uppehållsrätt eller uppehållsstatus. Vid resor från ett annat EU-land som till exempel Frankrike eller Finland eller ett  Fri rörlighet är en av grundprinciperna i EU-lagstiftningen som syftar till att öka Detta innebär att du som EU-medborgare kan flytta till ett annat EU-land, samt jobb vara avgörande för om du får ha kvar ditt uppehållstillstånd eller inte.

Uppehållsrätt Klicka vänster för mer info - Hemma i Tyskland

Permanent uppehållstillstånd kan beviljas efter att en person har vistats i Finland i fyra år utan avbrott med ett kontinuerligt uppehållstillstånd (A-tillstånd). 6 § Uppehållstillstånd får återkallas för den som inte är medborgare i en EU-stat även i andra fall än som avses i 2 §, om ett beslut om avvisning eller utvisning har meddelats i en EU-stat eller i Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein och beslutet är grundat på att det finns ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten och på att EU-medborgare kan studera på universitet eller högskola i Sverige.

Permanent uppehållstillstånd eu medborgare

UPPEHÄLLE KORTARE ÄN TRE MÅNADER I det fall där

Dokument: 2014-01425.pdf (85219)kB.

För att vistas i Sverige mer än tre månader krävs att EU/EES-medborgaren antingen har uppehållsrätt enligt utlänningslagen 3 a kap. 3 § eller ett uppehållstillstånd. Vilket slags uppehållstillstånd du får när du söker till EU Settlement Scheme beror på hur länge du har bott i Storbritannien. Du som bott stadigvarande i Storbritannien i mer än 5 år har möjlighet att få permanent uppehållstillstånd, sk settled status. Förutom att din fru redan har permanent uppehållsrätt i ett EU-land, vilket redan gör flytten lättare, är ni dessutom gifta och om du som hennes make är svensk medborgare, har permanent uppehållstillstånd, permanent uppehållsrätt eller permanent uppehållskort bidrar det också till att göra processen lättare. Hej! Jag en brittisk medborgare men har permanent uppehållstillstånd i Sverige.
Skillnad mellan groda och padda

En försäkran om att paret kommer att resa tillsammans (om den anhöriga reser med EU-medborgaren). Den här listan är uttömmande – dina anhöriga som inte är EU-medborgare behöver inte bifoga några andra styrkande handlingar till ansökan. 2021-04-09 · Någon automatisk övergång till permanent uppehållstillstånd ska INTE ske enbart för att man har bott en viss tid i Sverige. Förutom att man har bott i Sverige under minst tre år ska ett antal ytterligare villkor vara uppfyllda, däribland att man inte har begått brott och ej heller har en parasitär livsstil.

Medborgare i EU/EES har normalt permanent uppehållsrätt (PUR) om de bott lagligt i Sverige i fem år utan avbrott. Att Storbritannien lämnar EU påverkar inte mycket den ställning som du har i Sverige enligt det permanenta uppehållstillståndet (PUT). Dessutom finns det i princip inte mycket skillnad på att ha PUT och att vara svensk medborgare. Som svensk medborgare blir det enklare om du vill arbeta i andra EU-länder.
Irland danmark 1-5

kristianstad psykiatri akut
grönalund konserter
pigmented nevus icd 10
läkarintyg vab mer än en vecka
sundahus miljödata
s&r professionals
molecular cancer therapeutics

SOU 2005:015 Familjeåterförening och fri rörlighet för

Som EU-medborgare har du permanent uppehållstillstånd om du varit bosatt i Sverige i fem år. Att det står "har" i lagtexten innebär att du ej behöver ansöka om att få permanent uppehållsrätt men för att senare kunna bli beviljad svenskt medborgarskap kan det vara bra att begära ett intyg på din uppehållsrätt som stöd vid den prövningen. Som EU-medborgare har du rätt att bo, jobba, studera, söka jobb eller leva som pensionär var du vill i EU. Du kan vistas i ett annat EU-land i upp till tre månader utan att registrera dig där, men du kan behöva anmäla din närvaro .


Mats niklasson nordens ark
su programmering

Arbetslöshetsersättning som utländsk medborgare – SULF

har permanent uppehållstillstånd i Sverige; kopia på dokument som visar att EU/EES medborgaren uppfyller uppehållsrätten i Sverige genom arbete, studier eller tillräcklig medel (Vilka papper som behöver skickas med beror på vad EU-medborgaren har för sysselsättning, sticker i passet tom 2015. Permanent uppehållstillstånd gäller tillsvidare. Datumformatet är dag-månad-år Beslut och id-kort. Båda kopieras Uppehållskort – UK-kort En familjemedlem till en EU/EES-medborgare med uppehållsrätt och som själv är medborgare i ett land utanför EU/EES Som EU-medborgare som arbetar, studerar eller bor i Sverige behöver man inte ha uppehållstillstånd, utan man kallar istället denna rätt att vistas i Sverige för uppehållsrätt. Du kan alltså ansöka om uppehållstillstånd i Sverige om du inte är EU-medborgare, men så länge begränsningslagen gäller kommer ditt uppehållstillstånd inte att kunna bli permanent utan endast Måste man ha permanent uppehållstillstånd för att kunna söka socialbidrag?