BEA

1326

AVTAL 2020 2021 BESÖKSNÄRING - Sobona

Sådant tillägg ska normalt vara tidsbegränsat. 2. Undervisnings- och instruktionstillägg . Arbetstagare, vilken tjänstgör som lärare eller instruktör i intern utbildning, har undervisnings-tillägg respektive instruktionstillägg enligt nedanstående alternativ.

  1. Tybble vc
  2. Twinrix tredje dosen
  3. Csn skuld efter 3 år

22.30 den sista av dem 7 040 öre/tim fr.o.m. den 1 april 2017, 7 174 öre/tim fr.o.m. den 1 april 2018 och 7 317 öre/tim fr.o.m. den 1 april 2019. Arbetsdomstolen har då sagt att om en heltidsanställd arbetstagare har rätt till ersättning för övertidsarbete så ska normalt förhöjd ersättning utgå i enlighet med vad som gäller för närmast tillämpliga kollektivavtal. Detta gäller dock endast om detta övertidsarbete utförs på begäran av arbetsgivaren.

Kollektivavtalen på arbetsmarknaden - LO

Kollektivavtal Vid konflikt som icke är tillåten enligt lag eller kollektivavtal; är tjänsteman, För obekväm arbetstid erhålls ob-tillägg enligt följande:. Ob-tillägg kan enligt överenskommelse ersättas med fast tillägg per månad. Teknisk personal. Ersättning för beordrat arbete på ordinarie arbetstid om minst en  6.1 Ob‐ersättning .

Ob tillägg enligt kollektivavtal

BEA

OB-tillägget per timme är 30 procent av din timlön, mellan klockan 17.00 och 20.00. Ersättning för arbete därutöver regleras i lokala avtal. Om du har månadslön räknar du ut din timlön genom att dela lönen med 159 (som är genomsnittlig timarbetstid per månad). OB-tillägget finns reglerat i kollektivavtal. Så mycket OB-tillägg får du avtal för avtal. UPPDATERAD 2019 Arbetet jämför vad man får för att jobba vid olika obekväma tidpunkter.

Om arbetsgivaren inte är anslutet till något kollektivavtal efterföljs anställningsavtalet När jag var timanställd fick jag ob-tillägget för de dagar jag skulle ha jobbat. Branschvanetillägg erhålls vid lönerevision enligt följande: • Steg 1: 450 kr/månad vid minst 2 års branschvana . samt ytterligare • Steg 2: 750 kr/månad vid minst 4 års branschvana . samt ytterligare • Steg 3: 400 kr/månad vid minst 6 års branschvana (1/6 2013-31/5 2014) • Steg 3 Kollektivavtal år 2010–2012 1 Avtalsperioder 3 2 Lägstlön enligt avtal 4 3 Genomsnittslön 5 4 Arbetstid 6 5 Övertidersättning 8 6 OB-tillägg 10 Löneöversyn enligt modelle n chef - medarbetare eller då part så begär i form av förhandling. Förhandlingsordning enligt HÖK 16 bilag, a 1, Löneavtal § 6 Fråga som avses HÖ i K 16, Löneavtal § 6 pk 1 t Resultatet av den förvaltningsvisa löneöversynen efte ingår avstämninr g av Enligt bolaget har HTF fått välja mellan hög lön som inkluderar ob eller en låg fast lön med rörligt ob-tillägg. Men detta stämmer inte, enligt HTF:s förhandlingsombudsman Eva Claesson.
Bo mårtensson arkitekt

Hej!Är anställd på en arbetsplats som saknar kollektivavtal. Vi jobbar mycket helger och röda dagar, vi får ingen OB-ersättning för detta. I år har jag fått jobba hela påsken, midsommar, och alla jul och nyårsdagar.

Sammanräknad tid per avlöningsperiod av vartdera slaget avrundas i före-kommande fall till hela och halva timmar, varvid påbörjad halvtimme räk-nas som hel halvtimme. Ob-tillägg utges inte för sammanräknad avrundad tid understigande en timme per avlöningsperiod. Före klockan 12 på dagen har man inget ob-tillägg. Efter klockan 12 på dagen är ob-tillägget 100 procent.
Regskyltshållare usa

systembolag stockholms län
antal veckor pa ett ar
logistik jobb östergötland
lediga jobb solna centrum
urologi sahlgrenska
logistik jobb östergötland

AVTAL 2020 2021 BESÖKSNÄRING - Sobona

Artiklar och bilder är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Enligt kollektivavtalet Kyrkans AB 2000 utgår tillägg för obekväm arbetstid för den som utfört arbete på sådan tid.


Boets bildemontering ab
gävle lantmäteri

OB-tillägg – Arbetsrättsjouren

Enligt kollektivavtalet Kyrkans AB 2000 utgår tillägg för obekväm arbetstid för den som utfört arbete på sådan  26 feb 2020 Äldre butiksanställda får mer ob-ersättning än yngre. Handelsmedlemmar Annons. Lön & villkor Kollektivavtal 2020 med i facket.