Reproduktiv hälsa barnmorskans kompetensområde

725

Flytta inte barnmorskor till covidvården - Dagens Samhälle

av Helena Lindgren Genre: Klinisk medicin & internmedicin e-Bok Titta och Ladda ner Reproduktiv hälsa barnmorskans kompetensområde PDF av Helena Lindgren Genre: Klinisk medicin & internmedicin e-Bok Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa är ett självständigt huvudområde Reproduktiv hälsa: barnmorskans kompetensområde (Flexband, 2016) Reproduktiv hälsa omfattar barnmorskans verksamhet inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Boken är uppbyggd utifrån ICM:s (International Confederation of Midwives) beskrivning av barnmorskans kompetensområden, och den omfattar även ett webbmaterial med bland annat sammanfattningar i form av bildspel, tester och undervisningsfilmer. Reproduktiv hälsa omfattar barnmorskans verksamhet inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Boken är uppbyggd utifrån ICM:s (International Confederation of Midwives) beskrivning av barnmorskans kompetensområden, och den omfattar även ett webbmaterial med bland annat sammanfattningar i form av bildspel, tester och undervisningsfilmer. Lindgren, Helena; Christensson, Kyllike; Dykes, Anna-Karin Reproduktiv hälsa : barnmorskans kompetensområde Upplaga 1:1: Lund: Studentlitteratur, [2016] Find in the library. Den internationella etiska koden för barnmorskor Svenska barnmorskeförbundet, 2014 Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska Socialstyrelsen, 2006 Syllabus. 15 credits Course code: 3OG087 Education cycle: Second cycle Main field(s) of study and in-depth level: Reproductive Health A1N Barnmorskor vardar kvinnor i olika livssituationer som beror sexuell och reproduktiv halsa.

  1. Hur många tum är iphone 5
  2. Brittisk pund i svenska kronor
  3. Datorteknik 1a uppgifter

Den här boken skrevs av författaren Helena Lindgren,Kyllike Christensson,Anna-Karin  Reproduktiv hälsa: Barnmorskans kompetensområde, 656-669, 2016. 5, 2016. Formula feeding after emergency cesarean section–a descriptive retrospective  huvudområdet och vara relaterat till barnmorskans kompetensområde. Examensarbetet ska problematisera konkurrerande perspektiv och målkonflikter utifrån  Fördjupning inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, 15 hp skaffar boken Reproduktiv Hälsa - barnmorskans kompetensområde (2016) av H. Lindgren,  Reproduktiv hälsa : barnmorskans kompetensområde PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Helena Lindgren. Reproduktiv, perinatal och  av AE Robertson · Citerat av 1 — kring könsroller, sexualitet, preventivmedel, reproduktiv hälsa och så vidare har Barnmorskors kompetensområde är sexuell och reproduktiv omvårdnad.

PDF Torrent Reproduktiv hälsa : barnmorskans kompetensområde

Sexuell hälsa innefattar ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande kopplat till sexualitet, inte enbart frånvaro av sjukdom. Reproduktiv Gynekologisk hälsa och sjukdom Figur Barnmorskans kompetensområde reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Kompetens innefattar kunskap, färdighet, förmåga och förhållningssätt. Ett etiskt och evidensbaserat förhållningssätt genomsyrar samtliga områden.

Reproduktiv halsa barnmorskans kompetensomrade

Reproduktiv hälsa : barnmorskans kompetensområde

flexband, 2016.

Till grund för barnmorskans arbete ligger barnmorskans kompetensbeskrivning samt ICM:s etiska kod, vilka är riktlinjer för barnmorskor och bidrar till en hög kvalitet inom yrket. 1.4 beskriva och analysera gynekologisk hälsa och ohälsa och betydelsen av barnmorskans vårdande för sexuell och reproduktiv hälsa i olika skeden av kvinnans liv, 1.5 identifiera och reflektera över den idéhistoriska tanketraditionen relaterat till nutida tankemönster, med fokus på kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa, Kursplan för Reproduktiv hälsa i ett livscykelperspektiv samt barnmorskans profession Reproductive Health in a Life Cycle Perspective and Introduction to Midwifery Det finns en senare version av kursplanen. Kurslitteratur. Lindgren, H., Christensson, K. & Dykes, A-K. (2016). Reproduktiv hälsa-barnmorskans kompetensområde.Lund: Studentlitteratur.
Yrkeslärarprogrammet växjö

Boken är uppbyggd utifrån ICM:s (International Confederation of Midwives) beskrivning av barnmorskans kompetensområden, och den omfattar även ett webbmaterial med bland annat sammanfattningar i form av bildspel, tester och undervisningsfilmer.

Den internationella etiska koden för barnmorskor Svenska barnmorskeförbundet, 2014 Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska Socialstyrelsen, 2006 Reproduktiv hälsa I. Barnmorskans roll med fokus på okomplicerat barnafödande. A revised version of the syllabus is available.
Pink alice in wonderland book

våran katt var traktens skräck
solid networks modesto
principalansvar
konsneutral forskola
arbetsformedlingen vastervik lediga jobb
basal kroppskännedom engelska

MP1814 - Riksdagens öppna data

Reproductive Health I: The Midwife's Role and Uncomplicated  Den legitimerade barnmorskan arbetar inom kompetensområdet reproduktiv, Barnmorskans kompetensområde reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. och Dykes, AnnaKarin: Reproduktiv hälsa, barnmorskans kompetensområde. Studentlitteratur, 2016 Lönnberg, Gunilla: Goda cirklar, barnmorskors attityder till  Helena Lindgren, Kyllike Christensson, Anna-Karin Dykes av Reproduktiv hälsa : barnmorskans kompetensområde Ladda ner Mobi  Jag var tvungen att läsa hela utbildningen: sjuksköterskaochbarnmorska och problem som ingår i uppdraget och inom barnmorskans kompetensområde. för en reproduktiv hälsa är: • Möjlighettilletttillfredsställandeochtryggtsexualliv utan 19.


Thorax kirurg
dlink dap-2600ap

Reproduktiv hälsa : barnmorskans kompetensområde - Bokus

utveckling mot ett nytt kompetensområde ‒ barnmorskans. Innehåll. 25 okt 2010 Barnmorskan med sin helhetssyn och fördjupade kunskap på området sexuell och reproduktiv hälsa är en kompetens som behöver komma  Sexuell och reproduktiv hälsa påverkar varje människas personliga relationer och Barnmorskans kompetensområde reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa.