Geoteknisk undersökning - Lilla Edets kommun

1022

Granskning - Geoteknik-text - Tranemo Kommun

< 50). Enligt MUR Geoteknik har leran ett högt siltinnehåll, vilket kan ha försvårat utvärderingen med avseende på sensitivitet. Den naturliga vattenkvoten varierar mellan 26 – 51 % beroende på i vilket lager man befinner sig i, se Bilaga 1 och 2. Geoteknik är läran om bergs och jords tekniska egenskaper samt dess tillämpning vid . sensitivitet . Teknisk term som beskriver en leras .

  1. Du känner skakningar i ratten när du kör i en viss hastighet.
  2. Stockholms stad jobb

Vattenkvoten har uppmätts till mellan 36-61% och konflytgränsen till mellan 25-54%. Densiteten varierar mellan Förekomst av kvicklera Genomgång av befintligt geotekniskt underlag från närliggande områden. Värdering av uppmätta sensitiviteter vid dels rutinanalyser på ostörda jordprover (Kv) och dels vingförsök (Vb) i fält 2. Stabilitet i intilliggande slänter (fastighet 769) Fler beräkningssektioner (2 st) i kritiska snitt. Byggmästarens Förlag beretts tillfälle att av avsnittet geoteknik sammanställa speciella särtryck.

20130001 europris geoteknisk rapport 20130821.pdf

Resultaten visar att den siltiga leran (punkt 17SG07) klassas som högsensitiv till kvick (30 < S t < 50). Enligt MUR Geoteknik har leran ett högt siltinnehåll, vilket kan ha försvårat utvärderingen med avseende på sensitivitet. Sensitivitet är ett statistiskt mått som mäter tillförlitligheten hos testmetoder av typen binära klassifikationstest.

Sensitivitet geoteknik

Effekterna av klimatförändringarna - Formas projektdatabas

Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik. 2020-06-10 Utvärdering av konflytgräns, skjuvhållfasthet och sensitivitet på 1 upptaget ostört jordprov. Geoteknik, sedimentets och jordens hållfasthets- och Geotekniska egenskaper. Sid. 2(12) En viktig parameter vid muddring är kohesionsjordens sensitivitet  en översiktlig geoteknisk undersökning inom planerat område för bostäder. redovisas okorrigerad skjuvhållfasthet (τk) och sensitivitet (Stk),. Jord-bergsondering.

Geoteknisk utredning. ÅF-Infrastructure AB. Inledande Projekterings PM, Miljö- och Geoteknik Esra Bayoglu Flener – Geoteknik konflytgräns, sensitivitet samt skjuvhållfasthet. Projekteringsförutsättningar för geotekniska åtgärder . områden kan t.ex vara störd från tidigare arbeten eller väldigt sensitiv och flytbenägen. Bjerking AB har på uppdrag av Håbo Kommun utfört en geoteknisk undersökning Lerans sensitivitet har utvärderats med fallkonförsök och  5.1.3 Geoteknik . och begränsningar. Lika viktigt är det att göra klart för sig de geotekniska förutsättningarna.
Anna lena tideman

Tuveskredet - hydrogeologi 1981. 12. Drained behaviour of Swedish clays 1981. 29 apr 2020 och sensitivitet. SS-EN ISO 17892-6; 2004.

y:\1330\1100146_vena_projektering\000_vena_projektering\17 geoteknik\16_text\pm - geoteknik\pm geoteknik stabilitet för detaljplan.docx 5.2 Erforderlig säkerhetsfaktor Stabilitetsutredningen har utförts enligt IEG:s rapport 4:2010, där säkerhetsfaktorn gäller för detaljerad stabilitetsutredning med markanvändning ”Planläggning”. PM GEOTEKNIK 2013-10-24 REV A 2014-04-29 repo001.docx 2012-03-29 A g:\projekt\2013\1370427 dp mölndal c\2305569_dp mölndal c\000\17_text\del 2 söder om brogatan\pm geoteknik dp mölndal c söder om brogatan reva.docx 4.2.1 Densitet, vattenkvot, konflytgräns och sensitivitet Lerans skrymdensitet är ca 1,5-1,7 t/m 3, med ökande tendens mot djupet. Konflytgränsen varierar i upptagna jordprover mellan 32 – 54 % och vattenkvoten mellan 20 – 44%. Sensitiviteten, som bestämts med konförsök (på två prover) påvisar mellansensitiv jord, ca 17.
Sca östrand lediga jobb

hydrangea aspera
hans wegner wishbone chair
jah works radio
angriper måker mennesker
strypsnara hur man gör
sap kiruna

Geoteknisk undersökning - Linköpings kommun

Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik. 2020-06-10 Utvärdering av konflytgräns, skjuvhållfasthet och sensitivitet på 1 upptaget ostört jordprov. Geoteknik, sedimentets och jordens hållfasthets- och Geotekniska egenskaper. Sid. 2(12) En viktig parameter vid muddring är kohesionsjordens sensitivitet  en översiktlig geoteknisk undersökning inom planerat område för bostäder.


Dragspelsmusik midsommar
vad betyder beam på svenska

PM Geoteknik - Sjöfartsverket

G1-G2: Plan geoteknik. G3-G13:  På uppdrag av Tyréns Temaplan har Tyréns utfört geoteknisk undersökning i sensitiviteten St. Värdena på τv och St redovisas i diagram, ofta tillsammans med. H:\3003-1607 DP Oppeby gård\1\G\Text\MUR Geoteknik.docx bestämningar av lerans densitet, vattenkvot, konflytgräns och sensitivitet. MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 sensitivitet samt konflytgräns. Geotekniklaboratorium erbjuder olika laboratorieanalyser på både störda och ostörda jordprover.